Gelişim Psikiyatri Kliniği

Bilişsel Davranışçı Terapiler

Ruh sağlığı alanındaki güncel tedavi yöntemlerine bakıldığında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bir çok psikiyatrik rahatsızlığa yönelik geniş kullanım alanı ve kanıta dayalı bilimsel temeliyle dünya çapında geçerliliği bilimsel olarak kabul görmüş bir tedavi/psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım bireyin zihinsel-bilişsel süreçlerini ele almakta ve depresyon, anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik tabloların temelinde düşünce bozukluklarının yer aldığını ortaya koymaktadır. Buna göre; birtakım psikolojik zorlanmalar yaşayan kişilerin yaşadıkları belirli deneyimleri yorumlarken sistematik düşünce hataları yapabildikleri, olumsuz duygudurum ve davranışlarının altında bu tarz çarpıtılmış, işlevsel olmayan düşünce ve inanışların olduğu görülmektedir.

 

Terapi seanslarında hasta/danışan ve terapist, ''işbirliğine dayalı araştırıcılık'' ilkesiyle sanki bir takım arkadaşıymışçasına , mevcut sorunların nedenleri, sürdürücü faktörler, sorunun tetikleyicileri, sorunu azaltan faktörler, kişinin başa çıkma becerileri, sorunlara ilişkin düşünce sistemini bilimsel ciddiyet ve sorgulayan bir merak ile birlikte araştırırlar. Terapideki hedef: psikolojik zorlanmalar, psikiyatrik rahatsızlıkların altında yatan ve kişinin duygudurumu, davranışlarını etkileyen çarpıtılmış ve işlevsel olmayan düşüncelerin gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirilip değiştirilmesi, buna bağlı olarak da duygudurum ve davranışsal düzeyde ''iyileşmedir''. Seanslarda bilişsel ve davranışsal müdahaleler, ev ödevleri/egzersizler ile terapist; hastaların duygu ve davranışlarında kalıcı bir değişim sağlayabilmek adına mevcut soruna katkı sağlayan düşünce ve inanç sistemi üzerine odaklanır.

BDT; Majör Depresif Bozukluk, Panik Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Sosyal Fobi, Alkol-madde Kullanım Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kişilik Bozuklukları, Kronik Ağrı ve Somatik-Bedensel Yakınmalar, psikotik bozukluklar gibi birçok psikiyatrik rahatsızlıkta olduğu gibi; evlilik-ilişki sorunları, aile terapisi, kronik fiziksel rahatsızlıkları olan bireyler, grup terapisi gibi pek çok farklı alanda uygulanabilmektedir. Sorunun ne olduğu ve şiddet düzeyine bağlı olarak tek başına ya da psikofarmakoterapi (ilaç tedavileri) ile birlikte uygulanabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diğer Makaleler