Çift - Evlilik - İlişki Terapileri

  • çift ve evlilik terapileri

Çift - Evlilik - İlişki Terapileri

Günümüzde aile-evlilik ya da ilişki terapilerine Yönelik çok sayıda ekol bulunmakla birlikte hepsinin ortak noktası aile ya da çift arasındaki ilişkiye odaklanmasıdır. Aile ya da çiftin bir arada bulunduğu terapilerde; ortak sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesine Yönelik işbirliğinin sağlanması amaçlanır.

Terapilerde; ilişki öyküsü, sorunun tanımlanması, sorunu başlatan, sürdüren, azaltan, artıran faktörleri belirlemek, varsa bireysel psikopatolojilere yönelik müdahalelerde bulunmak, bireysel zorlanmaları ilişki bağlamı içinde tanımlayıp çözüme katkı sağlayıcı düzenlemeler yapmak, aile üyelerinin sağlıklı baş etme kaynaklarını tespit etmek ve güçlendirmek, aile üyeleri ya da ilişki içerisindeki bireylerin karşılanmamış ihtiyaçlarının farkına varmasını sağlamak ve bu doğrultuda ihtiyaçların sağlıklı şekilde ifade edilmesine kılavuzluk yapmak, ilişki içindeki iletişim becerilerini güçlendirmek, iyilik halinin sürdürülebilir olmasına yönelik becerileri kazandırmak temel hedefler arasındadır.


GELİŞİM PSİKİYATRİ OLARAK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER