Oyun Terapisi

 • çocuklarda oyun terapisi

Oyun Terapisi

Türk Dil Kurumu’na gore oyun; ‘‘Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence’’ olarak tanımlanmaktadır. Ancak özellikle çocuk alanında çalışan psikolog ve psikiyatristler oyunun sadece iyi vakit geçirmeye yarayan bir eğlence olmadığını, bu özelliğinin yanı sıra çocuğun psikolojik iyilik hali açısından da pek çok katkısının olduğunu bilmektedir. Oyuncaklar çocuğun kelimeleriyse oyun da çocuğun dilidir. Çocuk gelişimi alanında önemli bir kuramcı olan J. Piaget oyunu; duygusal boşalımı sağlayan, dengeleyici, telafi edici özelliklerinden dolayı iyileştirici olarak tariflemektedir.

Oyun sayesinde çocuk, gerçek yaşamda ifade etmekte zorlandığı durumları oyunlarında sahneler, yeniden yaşar ve rahatlar. Çocuğun gelişimsel düzeyine uygun bir iletişim aracı olan oyun, değerlendirme ve terapi yöntemi olarak klinik ortamda da uzmanların odağı haline gelmiştir. İdeal uygulanma aralığı 3-11 yaş aralığı olan oyun terapisinin işlevlerine bakılacak olursa;

 • Çocuğun gelişimsel düzeyini anlamaya yardımcıdır.
 • Bilişsel gelişime katkı sağlar.
 • Yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini artırır.
 • Olumsuz duyguları ifade etmenin aracı.
 • Sosyal becerileri geliştirir, çocuğun empati kapasitesini artırır.
 • Gerçekçi sınırların oluşturulmasına katkı sağlar.
 • Travmaların üstesinden gelme, travmatik bilgiyi işleyebilmeyi kolaylaştırır.
 • Çocuğun otantik, kendiliğinden varoluşunu pekiştirir.

Oyun terapisinin çalışma alanları:

 • Kaygılar, Korkular ve diğer Anksiyete Sorunları
 • Çocukluk Depresyonu-yas
 • Travmatik bir olayın ardından yaşanan sorunlar (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)
 • Dikkat Eksikliği ve DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Çocuklarda Görülen Saldırganlık
 • Dürtüsellik / Impulsivite
 • Okuma ve Konuşma Bozuklukları
 • Özgüven Sorunları
 • Sosyal Gelişim Sorunları, Utangaçlık ve İçe Kapanıklık
 • Psikolojik Ağrılar, Çocukta Baş Ağrısı ve Karın Ağrıları
 • Boşanma Sonrası Adaptasyon Sorunları vb…

GELİŞİM PSİKİYATRİ OLARAK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER