Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

  • Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

Psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisinde öncelikle psikiyatrist, hastanın ruhsal durum muayenesini yapar. Klinik ortamda yapılan bu değerlendirmenin içinde hastanın; başvuru şikayeti, hastalığın öyküsü, hastanın özgeçmişi (daha önceki psikiyari başvuruları, kullandığı ilaçlar vs), psikososyal, aile öyküsü alınır. Hastanın ruhsal durum muayenesi yapılarak hastanın; bilinç, yönelim, duygudurum, algılama, yargılama becerileri, gerçeği değerlendirme, dikkat, bellek gibi alanlarıyla ilgili bilgi edinilir. Böylece; hastanın şikayeti doğrultusunda tanı ve tedavisine gidilir.

Tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi, psikiyatrinin de tanıya ışık tutan, hasta hakkında ayrıntılı bilgiler sunarak tanı ve tedavisini kolaylaştıran birtakım ölçme ve değerlendirme araçları vardır. Bu alanda geliştirilmiş ve bilimsel geçerliliği kabul görmüş psikolojik test ve ölçeklerle; kişilik yapısı, dikkati, bellek algı süreçleri, zekası, psikopatolojisi, sorunla bağlantılı duygusal çatışmaları, gelişimsel düzeyi gibi bir çok alanda detaylı bilgiler edinilmektedir.


GELİŞİM PSİKİYATRİ OLARAK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER