Yetişkinlerle Psikoterapi

  • Yetişkinlerle Psikoterapi

Yetişkinlerle Psikoterapi

Psikiyatri alanında yaygın olarak uygulanan yöntemlere bakıldığında farmakolojik tedavi (ilaç tedavisi) ve psikoterapi karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel çalışmalarla etkililiği ortaya konulmuş olan psikoterapiler; depresyon, kaygı bozuklukları, ilişki ve evlilik problemleri, çocukluk çağı sorunları, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, şizofreni gibi pek çok alanda uygulanabilmektedir. Sorunun ne olduğuna bağlı olarak tek başına ya da ilaç tedavisiyle birlikte yapılabilen psikoterapiler semptomların azaltılması ya da ortadan kalkmasına katkı sağlamakta ayrıca şikayetlerin yeniden ortaya çıkmasına karşı nüksü önleyici bir rol oynamaktadır.

Günümüzde çok sayıda farklı psikoterapi ekolü bulunmakla birlikte yaygın olarak; Bilişsel-Davranışçı Terapiler, Dinamik Yönelimli Psikoterapiler, Gestalt Terapisi ve Psikodrama gibi yaşantısal yaklaşımların yanı sıra Şema Terapi, Mod Terapisi gibi farklı ekol ve teknikleri bütünleştiren terapi modelleri uygulanmaktadır. Yetişkinlerle psikoterapi profesyonel ve kısmen yapılandırılmış bir tedavi şekli olup ortak belirlenen hedefler doğrultusunda uygulanan görüşme ve terapi tekniklerini içermektedir. Nasıl ki ilaç tedavilerinin etkili olabilmesi için uzman tarafından belirlenen tedavinin belirli bir sure devam etmesi gerekiyorsa, psikoterapinin etkili olabilmesi için de belirli sıklık ve sürelerde görüşmelerin yapılması önemlidir.


GELİŞİM PSİKİYATRİ OLARAK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER