Psikolog Hülya Soğucak Deniz

  • Psikolog Hulya Sogucak Deniz

Psikolog Hülya Soğucak Deniz

Antalya Anadolu Lisesi’ nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirerek psikolog unvanı almıştır. Ardından Akdeniz Üniversitesi Pedagojik Formasyon Programını bitirmiştir. Stajlarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Antalya Devlet Hastanesi ‘nde yaptıktan sonra 2008 yılından itibaren çeşitli anaokulu ve kolejlerde yönetici, okul psikoloğu, rehber öğretmen pozisyonlarında 1000 i aşkın çocuk ve aile ile çalışmalar yürütmüştür. 2017 yılından itibaren çalışmalarına klinik ortamda devam etmektedir.

Yaşam boyu gelişim inancı ile bir çok mesleki eğitimi tamamlamıştır ve halen devam eden eğitimleri mevcuttur. Çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi , EMDR terapisi, Oyun Terapisi , PASS Bilişsel Müdahale Programı tekniklerini ağırlıklı olarak kullanmaktadır.  Ailelerle çalışırken Sistemik Aile Terapisi ilkelerini benimsemektedir. Özellikle çocuk – ergenlere uygulanan objektif ve projektif zeka ve kişilik değerlendirme testlerine hakimdir ve uygulayıcısıdır. Çocuk-ergen ve ailelere  danışmanlığın yanında öğrenme performansını belirleme ve geliştirme programları ile eğitim koçluğu çalışmaları da yürütmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.


GELİŞİM PSİKİYATRİ OLARAK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER