Psikofarmakolojik Tedaviler

  • Psikofarmakolojik Tedaviler

Psikofarmakolojik Tedaviler

Eskiden sinir ilacı olarak adlandırılan ilaçlar uyutmaktan ve bağımlılık yapmaktan başka bir işe yaramayan ilaçlar olarak düşünülürdü ve bu 1950’lere kadar kısmen doğru sayılırdı.

Günümüzde kullanılan ilaçların çoğu güvenlik ve etkinliği geniş kitleler üzerinde değerlendirilerek geliştirilen ve onaylanan ilaçlardır. Güncel psikiyatride kullanılan ilaçlar antidepresanlar, antipsikotikler, duygudurum düzenleyiciler ve sakinleştiriciler olarak sınıflandırılabilir. Her bir sınıfta yer alan ilaçlar tüm tanı gruplarında kullanılabilir.

Psikofarmakalojik tedaviler psikiyatrik bozukluklarda altın standart tedavi yöntemleridir. İlaç tedavileri tek başlarına ya da psikoterapilerle kombine kullanılabilirler ve tedaviyi planlayan hekimin belirlediği aralıklarla kontrollerin sağlandığı durumlarda son derece güvenli bir yöntemdir.


GELİŞİM PSİKİYATRİ OLARAK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER