Gelişim Psikiyatri Kliniği

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 

DEHB’ nin tanımı:

Kişinin bulunduğu gelişim dönemine uymayan, kalıcı ve sürekli olarak

Kişinin gelişimini sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda etkileyebilen, ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde başka psikiyatrik sorunların eklenmesine zemin hazırlayabilen bir bozukluktur.

Önde gelen çocukluk çağı psikiyatrik hastalıklarından birisi olan bu bozukluğun erişkin psikiyatrisindeki önemi de giderek artmaktadır.

. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin tanı kriterlerine (DSM V) göre DEHB belirtileri:

Dikkatsizlik:

Aşırı Hareketlilik ve Dürtüsellik:

Çocukluk çağında DEHB tanısı almış bireylerin %30-50'inde erişkin döneminde de belirtiler devam eder yani erişkinlik döneminde de kişinin iş ve ilişkiler gibi birçok alanda sorun yaşamasına neden olabileceği için erişkinlik dönemi tedavisi de önemlidir.

DEHB nadir görülen bir rahatsızlık değildir görülme sıklığı %8 ile %12 arasında değişmektedir.

Genetik geçişi yüksek bir rahatsızlıktır.

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu nedenleri

 


 

 


 

 

 

 

Nedenler arasında gösterilen çevresel ve psikolojik etkenlerin DEHB’nin oluşumunda emel neden olmadığı, ortaya çıkışı hızlandırdığı görüşü günümüzde hakim olan görüştür. Anne-babanın rolü ve aile ilişkileri ana etken olmasa da DEHB’de önemli bir etkendir. Özellikle DEHB’in şiddeti, eştanıların tabloya eklenmesi, tedaviye uyum ve hastalığın seyri açısından anne-babanın rolü ve tutumları çok önemlidir.

Dikkat eksikliğinin kişinin günlük yaşamını nasıl etkilediğini daha iyi anlayabilmek için “DİKKAT” nedir, ilişkili beyin bölümleri nerelerdir ve bu ilişkili beyin bölümlerinin işlevleri nelerdir bir göz atalım.

Dikkat işlevleri şöyle sınıflandırılmaktadır;

Sıralanan her bir dikkat işlevi farklı beyin bölgelerinin aralarında karşılıklı yoğun bağlantılar oluşturduğu sinir ağları sistemi tarafından yürütülmektedir.

Yapılan çalışmalarda dikkatle ilişkili beyin bölgeleri

aşağıdaki şekilde bu yapılar gösterilmektedir.

 

Görüldüğü üzere beynin bir çok bölgesi dikkat süreçlerinde rol almaktadır beyin gibi kompleks bir yapıda bu bölgelerin tek görevi dikkat ile ilgili süreçler değildir. Beynin bu bölümleri “yürütücü işlevler” dediğimiz günlük yaşam için önemli görevler üstlenmektedir.

 

Nedir bu işlevler

Önemli işlevleri vardır ve DEHB olan bireyler bu alanlarda da sorun yaşarlar. Bu alanlardaki bozulmalar karşısında klinik belirtileri şu şekildedir:

Çocuklarda:

Ergenlik:

Erişkinlik:

Tedavi edilmediği taktirde bir çok sorunu beraberinde getirmekle beraber kişinin yaş dönemine ve güncel şartlarına uygun ilaç tedavileri ve destekleyici psikoterapilerle beraber kontrol alltına alınabilen ve kişinin hedeflediği başarıya ulaşabilmesine engel teşkil etmeyen bir rahatsızlıktır. Her psikiyatrik durumda olduğu gibi uygun tedavi ve hastalığı tanımakla birçok sorunun üstesinden gelinebilir.

 


 

  


Diğer Makaleler